Monday, May 24, 2010

Vihreän valtuustoryhmän selvityspyyntö musiikin perusopetuksen oppilaspaikkojen palveluhankinnasta

Tänään oli pitkä valtuuston kokous. Siihen valmistautuessamme kerroin valtuustoryhmälle asioista, jotka ovat minusta outoja taiteen perusopetuksen musiikin perusopetuksen järjestämisessä. Lyhyesti: Kaarinan vihreä valtuustoryhmä teki tänään alla olevan, osin jo aikaisemmin esittämiäni kantoja toistavan selvityspyynnön:

Kaarinan vihreä valtuustoryhmä pyytää valtuustolle selvitystä taiteen perusopetuksen musiikin opetuksen järjestämisen yhteydessä seuraaviin esiin tulleisiin asioihin:

1. Miten on mahdollista, että kokonaisuudessaan noin 110 000 euron palveluhankinta on tehty kilpailuttamatta sitä hankintalain mukaisesti? Kyseistä hankintaa ei ole ilmoitettu tavalliseen tapaan julkisten hankintojen järjestelmä Hilmassa.

Tausta: Kaarinan kaupungin hankintasäännössä ohjeistetaan seuraavasti: "7000 euron ja sitä suurempi hankinta tulee kilpailuttaa kirjallisella tarjouspyynnöllä, kirjalliset tarjoukset tulee pyytää mikäli mahdollista vähintään kolmelta potentiaaliselta toimittajalta ja hankinnasta tulee tehdä kirjallinen päätös." Lain mukaan kansallinen kynnysarvo on 30 000 euroa.

Kansalaistoiminnan lautakunnan 19.1. pidetyn kokouksen pöytäkirja toteaa: "Keskustelun tavoitteena on ohjeistaa kulttuurisihteeri Mikko Nortelaa tekemään tarjouspyynnöt keväällä päättyvien musiikkioppilaitosten sopimusten jatkamiseksi."

Tietojemme mukaan oppilaitokset ovat kuitenkin saaneet kirjeen, jossa pyydetään selvitystä opetuksen järjestämisestä, ei tarjouspyyntöjä.

Kansalaistoiminnan lautakunnan 20.4. pidetyn kokouksen pöytäkirjassa, kyseisen asian esittelytekstissä todetaan kuitenkin: "Kansalaistoiminnan lautakunta ohjeisti kokouksessaan 19.1.2010 kulttuurisihteeri Mikko Nortelan käymään neuvotteluja taiteen perusopetuksen musiikin opetuksen järjestämisestä kaarinalaisille lapsille ja nuorille."

Miten ihmeessä tarjousten pyytäminen on muuttunut neuvottelumenettelyksi?


2. Miten on mahdollista, että käytettäviä oppilaitoksia valittaessa valintaa on perusteltu laadullisilla kriteereillä, joihin ei ole pyydetty selvitystä selvityspyynnön saaneilta oppilaitoksilta.

Tausta: Oppilaspaikkojen hankkimista Turun konservatoriolta perustellaan lautakunnan päätöksessä seuraavasti: "Turun konservatorion esitys on kallein, mutta kyseessä on alueen profiililtaan korkein oppilaitos." Kyseessä on ollut kuitenkin taiteen perusopetuksen oppilaspaikkoja koskeva palveluhankinta. Sillä, että Turun konservatorio on alueen ainoa ammattiin johtavaa koulutusta antava oppilaitos voi perustella taiteen perusopetuksen paikkoja koskevaa hankintaa. Logiikka olisi yhtä nurinkurinen kuin maksalaatikon ostaminen kaksinkertaiseen hintaan liikkeestä, jossa on kaupungin parhaat sisäfilepihvit. Jos laatuvertailua musiikin perusopetuksen osalta on tehty, sitä ei löyty päätöksen esittelystä.


3. Mikä on Turun konservatoriosäätiö ja mikä Kaarinan kaupungin suhde siihen on?

Tausta: Kansalaistoimen lautakunnan 20.4. pidetyn kokouksen tätä palveluhankintaa koskevassa esittelytekstissä todetaan: "Kaarinan kaupunki on Turun konservatoriosäätiön perustajajäsen, jonka rooli konservatorion toiminnassa tulee vahvistumaan uuden säätiötoiminnan käynnistyessä." Mikä tällainen säätiö on kun sitä ei löydy Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteristä ja mikä Kaarinan kaupungin suhde tähän säätiöön tarkkaan ottaen on?

Kaarinassa 24. toukokuuta 2010
Kaarinan vihreä valtuustoryhmä

No comments: