Monday, May 17, 2010

Kaarina ja taiteen perusopetuksen ikärajat

Kaarinan kaupungin kansalaistoiminnan lautakunta on tehnyt periaatepäätöksen, jonka mukaan yli 21-vuotiaille ei anneta taiteen perusopetusta. Kulttuurisihteeri Nortela on julkisesti perustellut tätä siten, että on väärin jos valtionosuuksia käytetään aikuisten kouluttamiseen.

Tällainen yksiselitteinen tulkinta ei ole ainoa mahdollinen kahdesta syystä. Ensiksikin laki taiteen perusopetuksesta määrittelee kohteeksi ensisijaisesti lapset ja nuoret. Aikuisia ei rajata pois. Toiseksi kansalaistoimen lautakunnan alaan kuuluvista asioissa on toisenlainenkin ikäraja: nuorisolaissa määritellään nuoret alle 29-vuotiaiksi.

Tästä seuraa kaksi ongelmaa: 1) kohdellaanko musiikin perusopetukseen hakeutuvia eri säännöin kuin nuorisolain pohjalta tuettavassa nuorisotoiminnassa. 2) Väite siitä, että valtionosuuksien käyttäminen kaarinalaisen tulkinnan mukaan yli 21-vuotiaiden "aikuisten" musiikinopiskeluun olisi "väärin" on vailla pohjaa. Jos tähän olisi haluttu ikäraja, se olisi kirjattu lakiin.

No comments: