Sunday, May 9, 2010

Kaarinan kaupungin taiteen perusopetuksen musiikin oppilaspaikat

Kaarinan kaupungin kansalaistoimikunnan lautakunta on kokouksessaan 20.4. päättänyt ostaa jatkossa taiteen perusopetuksen musiikin oppilaspaikat Länsi-Turunmaan Paraisilla päätoimipistettään pitävältä musiikkiopisto Arkipelagilta ja Turun konservatoriolta. Tähän asti kolmantena musiikkioppilaitoksena kaarinalaisia palvelevan Turun seudun musiikkiopiston (TSMO) oppilaat tai heidän huoltajansa ovat viime perjantaina saaneet kirjeen, jossa kerrotaan, että Kaarinan kansalaistoiminnan lautakunnan päätöksen tuloksena kaarinalaisten opinnot oppilaitoksessa päättyvät lukukauden päättyessä. Koska olen TSMO:n kannatusyhdistyksen hallituksen jäsen, kirjeiden saapuminen sai myös minun puhelimeni soimaan. Pyrin tällä kirjoituksella valottamaan muutamia tilanteeseen liittyviä asioita.

Kuinka vanha on nuori?


Tähän asti oppilaspaikkoja on ostettu myös Turun seudun musiikkiopistolta (TSMO). Viimeisen vuoden aikana olemme keskustelleet hallituksessa Kaarinan kaupungin kanssa käydyistä neuvotteluista. Olennaisin ongelma neuvotteluissa on ollut se, että Kaarinan kaupunki on asettanut oppilaiden iälle 21 vuoden yläikärajan. TSMO:n opetussuunnitelma mahdollistaa tätä vanhemmillekin opiskelun - perusteena on se, että tiettyjen solististen aineiden opintojen aloittaminen on mahdollista vasta myöhäisemmällä iällä. Tällaisia ovat ovat tuuban- ja kontrabasson soitto sekä lauluopinnot. Esimerkiksi lauluopintojen aloittaminen on järkevää vasta äänenmurroksen jälkeen - tuuban ja kontrabasson tapauksessa soittimen koko asettaa rajoituksia.

Erimielisyys on luonteeltaan erikoinen. Toisaalta Kaarinan kaupungin perustelu on ymmärrettävä: aikuisikäisen väestön harrastustoimintaa ei haluta maksaa. Toisaalta on taiteen perusopetuksen oppimäärä on välttämätön edellytys ammatillisiin opintoihin edetessä. Niiden instrumenttien kohdalla joiden opinnot voi aloittaa vasta myöhemmin, on kyse tasavertaisuudesta: kaikille opiskelijoille taataan mahdollisuus suorittaa oppimäärä säällisessä ajassa.

Laki taiteen peruopetuksesta tai laissa opetushallituksen laadittavaksi annetut ohjeet eivät anna yksiselitteistä vastausta ikäkysymykseen. Opetushallituksen ohjeissa määritellään seuraavasti:

"Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja
tasolta toiselle etenevää opetusta. Oppilaitos voi myös järjestää alle kouluikäisille varhaisiän
opetusta sekä opetusta aikuisille."


Saamieni tietojen mukaan toisessa ääripäässä ovat kunnat, jotka eivät järjestä taiteen perusopetusta lainkaan, välissä Kaarinan ja Maskun kaltaiset kunnat, jotka asettavat ikärajan johonkin varhaisaikuisuuteen, Kaarinan tapauksessa 21 ikävuoteen ja sallivimmillaan tilanne on kuten Salossa, jonka musiikkiopistoon voi hakea ilman ikärajoja ja jossa on tietojeni mukaan yli 50-vuotias opiskelija opiskelemassa laulua pääaineena perusosastolla. Erot selittynevät erilaisilla taloustilanteilla mutta myös erilaisilla arvopohjilla. Osassa kuntia taiteen perusopetus kuuluu julkisten palveluiden tarjontaan itsestäänselvyytenä. Se on kuitenkin päivänselvää, että TSMO:n opetussuunnitelmat ovat sekä lain että opetushallituksen ohjeistusten mukaisia. Niin ikään on selvää, että samassa oppilaitoksessa eri kuntien asukkaat eivät voi olla ikärajojen suhteen eri asemissa.

Mikseivät TSMO:n vanhat oppilaat voi jatkaa?

Ihmetystä ja kiukkua on herättänyt erityisesti se, että TSMO:n oppilaat eivät voi jatkaa tämän lukukauden päättymisen jälkeen. Tähän on hyvin selkeä syy. Toisin kuin kansalaistoimikunnan lautakunnalle annetussa esittelyssä annetaan virheellisesti ymmärtää, Kaarinan ja TSMO:n välillä ei ole olemassa mitään sopimusta siitä, miten vanhojen oppilaiden kanssa menetellään. Tällaisesta ei ole tietojeni mukaan edes neuvoteltu: sopimuskausi päättyy ja sillä siisti.

Kannattaisikohan TSMO:n kanssa kannattaisi yrittää vielä neuvotella asiasta?

Mitä tapahtuu kevyen musiikin opetukselle?


TSMO on sikäli ainutlaatuinen musiikkioppilaitos, että sillä on sekä korkealaatuinen klassisen musiikin että pop/jazz -musiikin koulutusosaaminen. TSMO:n big band on konsertoinut aktiivisesti, TSMO:n konserttikalenterin mukaan Kaarinassa Kotimäen koululla viimeksi 1.4. 2010. Kulttuurisihteeri Nortelan mukaan big band on ainoa, mitä Turun konservatoriolla ei ole tarjota. Rohkenen olla eri mieltä: pikainen hakukoneilla hakeminen ei paljastanut ensimmäistäkään julkista konserttia, jossa Arkipelagin tai Turun konservatorion opistoasteen soittajat olisivat esiintyneet. Jos näissä oppilaitoksissa on mahdollista opiskella myös kevyttä musiikkia, missä ihmeessä nuoret saavat yhtyesoittokokemusta? Veikkaan, että eivät mistään, koska elävää bändisoittoperinnettä julkisine konsertteineen ei ole.

Voi olla, että kuvani on todellisuutta synkempi. Omista piano- ja klarinettiopinnoistani Arkipelagissa on jo 25 vuotta ja kontaktipinta rajoittuu tyttäreni piano-opintojen kautta välittyvään kuvaan. Konservatorion aikuisosastolla tehdyistä lauluopinnoistakin on kulunut kohta jo 10 vuotta, joten tietoni eivät ehkä enää ole ajan tasalla senkään suhteen.

Maksaisitko maksalaatikosta tuplahinnan vähän fiinimmässä kaupassa?


Kulttuurisihteeri Nortela on lähettänyt oppilaitoksille kirjeen, jossa pyydetään selvitystä taiteen perusopetuksen järjestämisestä. Varsinaista kilpailutusta ei ole järjestetty. Oppilaitoksilta ei tietääkseni ole pyydetty tietoja opetuksen laatukriteereihin liittyen. Tästä huolimatta kansalaistoiminnan lautakunnan esittelyssä todetaan: "Turun konservatorion esitys on kallein, mutta kyseessä on alueen profiililtaan korkein oppilaitos. Siksi sopimusta jatketaan."

Konservatorio on kiistämättä alueen "profiililtaan korkein" oppilaitos sikäli, että se on ainoa ammattiin johtavaa koulutusta antava oppilaitos. Nyt on kuitenkin kyse taiteen perusopetuksesta eikä ammattiin valmistavista opinnoista. Valmistelussa ei tietääkseni ole ollut käytettävissä minkäänlaista vertailtavaa tietoa opetuksen laadusta. Näin ollen Kaarinan kaupunki on ostamassa täsmälleen samaa palvelutuotetta konservatoriolta miltei tuplahintaan verrattuna kahteen muuhun tarjonneeseen. Tarjotut oppilaspaikkahinnat olivat Arkipelag 780€, TSMO 822,33€ ja Turun konservatorio 1420€. Erityisen hilpeää on se, että Arkipelagin kohdalla hinta on ehdollinen: "Mikäli oppilaitoksen kustannuksissa, lähinnä palkoissa, ei tapahdu merkittäviä kustannusten nousuja, ehdottaa Arkipelag kuntaosuudeksi nykyistä hintaa eli 780 €/oppilaspaikka."
Tarkoittaako tämä sitä, että kun Arkipelag hankkii uuden toimitilan Kaarinasta pari vuotta sitten kustannussyistä pois annetun tilalle, sillä on avonainen piikki nostaa hintaa sillä perusteella?

Jos opetuksen laadusta ei ole selkeää laadullista, vertailtavaa faktaa on vaikea ymmärtää, miksi sama bulkkimaksalaatikko muuttuisi paremmaksi kun se ostetaan kaupasta, jossa on kaupungin parhaat sisäfileet. Jos vertailutietoa ei ole, sekä esittely että tehty päätös joutuvat omituiseen valoon. Selitys voi tietysti liittyä myös vanhaan vitsiin tiedon varmuuden aste-eroista: heikoin laji on mutu- eli "musta tuntuu" -tieto. Sitä huomattavasti varmempi tiedon laji on vatu- eli putu-tieto (vaimosta tai puolisosta tuntuu). Varmuuden huipentuma on kuitenkin vitu-tieto (virkamiehestä tuntuu).

Hyvä hallintotapa kuitenkin edellyttää, että perusteet kirjataan esittelyyn. Vitu-tietoa ei sovi käyttää.

Mikä on kaupungin ja oppilaitosten suhde?

Kansalaistoiminnan lautakunnan esittelyssä todetaan seuraavasti: "Kaarinan kaupunki on Turun konservatoriosäätiön perustajajäsen, jonka rooli konservatorion toiminnassa tulee vahvistumaan uuden säätiötoiminnan käynnistyessä." Minua kiinnostaisi kovasti, että miten Kaarinan kaupungin rooli konservatorion toiminnassa tulee vahvistumaan. Ja mikä on tämä Turun konservatoriosäätiö? Patentti- ja rekisterihallituksen YTJ-haku tuntee vain Turun konservatorion kannatusyhdistyksen ja Turun konservatorion tukisäätiön. Ollaanko kenties perustamassa uutta säätiötä? Missä on päätetty siitä osallistuuko Kaarinan kaupunki sellaisen toimintaan? Kuka Kaarinan kaupunkia edustaa tässä mystisessä säätiössä - mikä sen nimi sitten lieneekään?

On hieman erikoista, että esittelystä puuttuu tieto siitä, että Kaarinan kaupunki on myös TSMO:n perustajajäsen. Mihinköhän moinen historiallinen seikka on mahtanut unohtua?

Mitä pitäisi tehdä?


Aiemmin Kaarinassa nähtiin hyväksi tarjota mahdollisuus valita tässä kirjoituksessa valitun kolmen hyvän oppilaitoksen välillä. Kunnan tehtävä on tuottaa kuntalaisille tarjottavat palvelut tehokkaasti. Nyt tehty päätös ei ole ymmärrettävä tai looginen mistään näkökulmasta.

Vähin mitä pitäisi tehdä on neuvotella TSMO:n oppilaille mahdollisuus jatkaa opintonsa loppuun saakka. Jos asia halutaan tehdä kunnolla, hankinta kilpailutetaan siten, että hinta- ja laatuvertailu tehdään kunnolla ja läpinäkyvästi. 42€ vuotuinen hintaero ei ole riittävä peruste sille, että kaarinalaisilta lapsilta ja nuorilta suljetaan pääsy alueen laadukkainta pop/jazz-opetusta antavaan oppilaitokseen. Sama pätee luontaisen liikkumisen suuntiin: Turussa muuten opiskeleva nuori tuskin on kovin innoissaan lähtiessään yhtyesoittoharjoituksiin Paraisille.

No comments: