Thursday, May 6, 2010

Wilma viis veisaa huoltajien tasapuolisesta kohtelusta

Lasteni käymä koulu otti käyttöön Wilma-nimisen vaasalaisen ohjelmistoyhtiö Starsoftin tuotteen kodin ja koulun väliseen viestintään. Erinomaista - ajattelin, kunnes käytäntö tuli eteen.

Wilmassa on nimittäin eroperheiden kannalta edelleenkin hyvin harmillinen rajoite: yhdellä koululaisella voi olla vain yksi huoltajatili. Asia kävi ilmi kun kyselin koulustani tunnusteni perään. Niitä kuulemma tehdään vain yhdet ja ne lähetetään sille vanhemmalle, joka asuu lapsen virallisessa kotiosoitteessa. Minua kehotettiin pyytämään exältäni käyttäjätunnukset. Vastasin, että näin ei tule missään tapauksessa mielestäni menetellä ja perustelin kantani sähköpostiin seuraavasti:

Olen tietoinen siitä, että Wilmassa on ollut aiemmin tällainen rajoite. Olen hämmästynyt siitä, että sitä ei ole vieläkään korjattu.

En ymmärrä enkä hyväksy yksien, oppilaan tietoihin sidotun oppilastunnuksen käyttöä kahden huoltajan tapauksessa mm. seuraavista syistä:

* Opettaja ei tiedä luetuiksi kuitatuista viesteistä sitä, kuka/kumpi vanhemmista on lukenut viestin.

* Vanhemmalla voi olla tarvetta viestiä opettajalle jotain luottamuksellisesti toisen vanhemman tietämättä. Jos tunnuksia on vain yksi, tämä ei onnistu.

* Mahdollisissa väärinkäyttötapauksissa on hyvin hankala selvittää kuka on syyllistynyt väärinkäyttöön. Muun muassa tästä syystä hyvä tietohallintotapa edellyttää sitä, että tietojärjestelmien ja -palveluiden tunnukset ovat henkilökohtaisia.

* Olen yhtä lailla lasteni huoltaja kuin ex-vaimonikin. Osallistun lasten arkeen yhtä paljon kuin hänkin. Minusta on ilmiselvää, että käytäntö polkee oikeuksiani lapsen huoltajana. Puhuin tästä asiasta jo tietotekniikka-alaa tuntevan juristin kanssa ja hän oli samaa mieltä asiasta.

Näistä syistä toivon, että veisitte viestini mahdollisimman pikaisesti eteenpäin Kaarinan kaupungin organisaatiossa, jotta asiaan saadaan muutos mahdollisimman pikaisesti. Kuten tiedämme, asian muuttaminen edellyttää ohjelmistotoimittajalta toimenpiteitä. Tämä ei kuitenkaan vapauta palvelun tuottajaa, Kaarinan kaupunkia, siitä vastuusta mikä liittyy hyvän tietohallintotavan noudattamatta jättämiseen ja huoltajan oikeuksien polkemiseen. Nykyinen tilanne ei aja kenenkään etua, kaikkein vähiten lasten.

Selvitän asian lakiteknisiä kiemuroita ja tietosuojaan liittyviä aspekteja edelleen: minua ihmetyttää mm. se, miten koulu ylipäätään voisi velvoittaa lapsen huoltajan antamaan salasanansa toiselle huoltajalle. Itse en moista tekisi ennenkuin olen solminut palvelua tuottavan yksikön kanssa vastuista vapauttavan sopimuksen.


Tämän jälkeen olen saanut selville seuraavat asiat:

* Wilmassa ei kyetä edes saman kaupungin sisällä sitomaan huoltajatunnuksia yhteen vanhemman identiteetin kanssa. Jokaisella koululaisella on siis huoltajatili, johon on yhdet tunnukset. Jos lapsia on vaikkapa neljä, jokaisella on omat tunnukset. Ei tunnu kovin käyttäjäystävälliseltä.

* Toimet, joita Wilmassa tehdään, vastaavat allekirjoittamista. Tällainen on esimerkiksi lapsen poissaolojen kuittaaminen hyväksytyiksi. Tietojeni mukaan tällä hetkellä syyttäjällä on tällä hetkellä syyteharkinnassa tapaus, jossa oppilas on tekeytynyt vanhemmakseen, saanut sähköpostitse huoltajatunnukset ja kuitannut omat poissaolonsa. Tapaukseen tietysti liittyy huonoa tietohallintokäytäntöä kun oppilas on saanut huoltajatunnukset, mutta ydinongelma on selvä: jos ei tiedetä, kuka allekirjoittaa, meillä on ongelma.

* Wilman omituiset piirteet ovat puhuttaneet monessa kunnassa ja organisaatiossa. Wilman käytäntöä on käytetty esimerkkinä huonosti toteutetusta ja ongelmallisesta sähköisestä tunnistamisesta.

Asiassa on omassa tapauksessani saatu aikaan se, että ensiksi sähköpostiosoitteeni liitettiin jotenkin Wilman muistutusmekanismiin. Sain sähköposti-ilmoituksia uusista Wilma-viesteistä. En kuitenkaan pystynyt lukemaan niitä kun varsinaisia tunnuksia ei ollut.

Tänään minulle ehdotettiin, että ongelma ratkaistaan tekemällä lapsilleni uudet huoltajatilit, joihin molemmilla vanhemmilla on pääsy. Katsotaan, saadaanko tiedonvälitys hoitumaan moisella järjestelyllä.

Miksi mouhota asiasta julkisesti? Siksi, että tämä ohjelmistotuote on markkinajohtaja. Nämä omituisuudet ovat olleet tuotteessa jo pitkään eikä asiaan ole tullut korjausta. Samaa ohjelmistoa käytetään pitkin Suomea ja samat puutteet sitä myöten.

Julkisten palveluiden laatu ei mielestäni saa riippua siitä, mitä kullakin hetkellä saatavilla olevat ohjelmistot ovat ja mihin ne pystyvät. Lakia, hyvää hallintotapaa ja hyvää tietohallintotapaa tulee noudattaa. Tällä hetkellä tilanne on se, että mainitut epäkohdat on hiljaisesti hyväksytty kyseistä ohjelmistoa käyttävissä kunnissa. Tarkoitus on herättää keskustelua siitä, missä tällaisista asioista olisi keskusteltava: nyt asia ei tunnu kuuluvan oikein kenenkään tontille.

Esitän kaksi kysymystä julkisesti Starsoftille: 1) Miten ja millä aikataululla aiotte ratkaista Wilman tekniseen toteutukseen liittyvän huoltajien epätasa-arvoisen kohtelun ongelman? 2) Kun selkeästi on kyse sovelluksesta, jossa tehdään allekirjoittamiseen rinnastettavia (oikeus)toimia, miten ja millä aikataululla aiotte ratkaista henkilön sähköiseen tunnistamiseen liittyvät ongelmat?

No comments: